aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

 

Aktualności

2016-02-12

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa
w 10 rocznicę śmierci
dr Agnieszki Dobrzyńskiej-Mesterhazy

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
siedziba przy ul. Ingardena 4, sala 101N
13 lutego 2016

więcej....

2016-02-05

Informujemy, że dr hab. prof. UP Zofia Szarota
z Instytutu Nauk o Wychowaniu 29 stycznia 2016 r. została wybrana do prezydium
Zespołu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki przy
Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
W kadencji 2016-2020 będzie pełnić funkcjęwiceprzewodniczącej tego Zespołu.

2016-02-02 Grant NCN

z satysfakcją nformujemy, że dr Tomasz Smoleń z Katedry Psychologii UP uzyskał grant w konkursie SONATA BIS 5 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
Projekt dr. Tomasza Smolenia pt.  "Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adolescentów i młodych dorosłych” zostanie dofinansowany kwotą 422 400 zł.

2016-01-27

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2016 roku, nadał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych dr hab. Teresie Żebrowskiej, kierownikowi Katedry Projektów Edukacyjnych i Artystycznych Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej Wczesnoszkolnej.
Serdecznie gratulujemy!

2016-01-11 STYPENDIA SAPERE AUSO

Z dumą inforujemy, że trzy studentki Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Pedagogicznego w krakowie:

Kędziołka Joanna studentka Pedagiki Specjalnej,
Rosiek Klaudia studentka Pedagogiki Specjalnej  oraz
Walocha Karolina studentka Pracy Socjalnej, 

zostało wyróżnionych stypendiami SAPERE AUSO  Małopolskiej Fundacji Stypendialnej

Stypendia udzielane przez  Sapere Auso  skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, a więc tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi.

2016-01-07 ERASMUS+ rekrutacja na studia 2016/2017

Sekcja ds. Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację na studia w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2016/2017. Więcej informacji: www.bwm.up.krakow.pl

2016-01-07 Prof. Bożena Muchacka członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 31 grudnia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Polską Komisję Akredytacyjną na kadencję: 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2019 r. W nowym składzie Komisji zasiądzie prof. dr hab. Bożena Muchacka, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej. Serdecznie gratulujemy!

2015-06-29 STATISTICA

Informujemy, że został zakupiony  pakiet programów komputerowych do obliczeń statystycznych (STATISTICA). Oprogramowanie może być użytkowane przez pracowników i studentów Wydziału  Pedagogicznego przez jeden rok kalendarzowy, zgodnie z postanowieniami  licencji Site Licens.


Pracownicy i studenci chcący skorzystać z zakupionego oprogramowania
proszeni  są  o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie:

www.statsoft.pl/Site_License/krD4663up.php.


Na podstawie przesłanych  wniosków zostaną do Państwa przekazane drogą elektroniczną  kody umożliwiające instalacje programu i rejestracje licencji.

Do tej pory licencja Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni) obejmowała program STATISTICA Pakiet Zaawansowany. Od tego roku licencja obejmuje STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki,
Aby korzystać z szerszego zestawu modułów analitycznych objętych tegoroczną licencją należy zainstalować najnowszą wersję STATISTICA 12.5, płyty instalacyjne dostępne w sekretariatach Instytutów oraz w bibliotece Wydziału.  Mozliwe jest również pobranie przygotowanego obrazu płyty instalacyjnej do samodielnego nagrania, szczegóły przesłane będą wraz z kodami podczas procesu rejestracji.

Przy użyciu przesłanych kodów będzie możliwa instalacja i rejestracja programu STATISTICA tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na up.krakow.pl

2014-11-06 INFORMACJA

INFORMACJA DLA DOKTORÓW ZAINTERESOWANYCH PEŁNIENIEM FUNKCJI PROMOTORA POMOCNICZEGO

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN uruchomił podstronę na swojej domenie,  na której zamieszczane są autoprezentacje doktorów nauk pedagogicznych  zainteresowanych powołaniem ich na funkcję promotorów pomocniczych.


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony