aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

Aktualności

2015-02-23 WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE

 

 Informujemy, że studenci studiów I i II stopnia, którzy mają w planie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do wyboru zajęć do dnia 4 marca 2015 r.

Zapisy na wykłady przyjmowane będą w instytutach i katedrach, które organizują zajęcia. Jednostki będą również udzielały studentom informacji: czy wykład został uruchomiony oraz w jakim terminie i miejscu będą odbywać się zajęcia.

Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych zgłaszanych przez jednostki
w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

 

2015-02-13 ZAPROSZENIE

W dniu 9 marca (poniedziałek) o g. 9.00 w sali 416 w budynku przy ul. Ingardena 4,
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów im. Heleny Radlińskiej organizuje
Seminarium tematyczne,
pt. „Teoria to nie wszystko… czyli o praktycznym wykorzystaniu pedagogiki”.
Zgłoszenia i chęć udziału w spotkaniu można kierować na adres mailowy: sknp@up.krakow.pl.
Termin zgłoszeń upłuwa 28.02.2015.
Więcej informacji TU

2015-02-09 ZAPROSZENIE

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego
Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu
Fundacja „Bądźmy Razem”

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję nt.:
Interesariusze Pomocy Społecznej

KONFERENCJA odbędzie się w dniu 19 marca 2015 r. w Instytucie Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
os. Stalowe 17.

2015-02-05 INFORMACJA

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 dla studentów UP.

Zgłoszenia przyjmowane są w pok. 173 w terminie od 16.01 do 27.02 2015 r.

Więcej informacji w zakładce Erasmus+ studia / Rekrutacja

2015-02-05 ZAPROSZENIE NA WYSTWĘ MALARSTWA


Wernisarz wystawy odbędzie się 20 lutego 2015 roku o godzinie 18.00

w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie


2015-01-29 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów

Miniserstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którym zostało przyznane stypendium za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.
Wśród osób nagrodzonych znalazły się trzy studentki Wydziału Pedagogicznego:

Karolina Anna Cząstka – pedagogika specjalna
Magdalena Dąbrowska – pedagogika specjalna
Aleksandra Jakubik – pedagogika

Serdecznie gratulujemy!

2015-01-29 Student Miesiąca i Student Roku

W dniu 27 stycznia 2015 r. jury konkursu „Student Miesiąca i Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Stycznia” wybrało Annę Czerwiec – studentkę II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Serdeczne gratulacje od Władz Wydziału                                                 więcej.....

2015-01-15 INFORMACJA

2014-11-20 INFORMACJA

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością, Katedra Integracji Społecznej
serdecznie zapraszają w dn. 20-21 kwietnia 2015 roku
do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu:
TEORIA I PRAKTYKA W PROFILAKTYCE ORAZ WSPIERANIU ROZWOJU

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – WOBEC TRADYCJI I INNOWACJI

2014-11-06 INFORMACJA

INFORMACJA DLA DOKTORÓW ZAINTERESOWANYCH PEŁNIENIEM FUNKCJI PROMOTORA POMOCNICZEGO

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN uruchomił podstronę na swojej domenie,  na której zamieszczane są autoprezentacje doktorów nauk pedagogicznych  zainteresowanych powołaniem ich na funkcję promotorów pomocniczych.


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony