aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

 

Aktualności

2015-06-29 STATISTICA

Informujemy, że został zakupiony  pakiet programów komputerowych do obliczeń statystycznych (STATISTICA). Oprogramowanie może być użytkowane przez pracowników i studentów Wydziału  Pedagogicznego przez jeden rok kalendarzowy, zgodnie z postanowieniami  licencji Site Licens.


Pracownicy i studenci chcący skorzystać z zakupionego oprogramowania
proszeni  są  o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie:

www.statsoft.pl/Site_License/krD4663up.php.


Na podstawie przesłanych  wniosków zostaną do Państwa przekazane drogą elektroniczną  kody umożliwiające instalacje programu i rejestracje licencji.

Do tej pory licencja Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni) obejmowała program STATISTICA Pakiet Zaawansowany. Od tego roku licencja obejmuje STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki,
Aby korzystać z szerszego zestawu modułów analitycznych objętych tegoroczną licencją należy zainstalować najnowszą wersję STATISTICA 12.5, płyty instalacyjne dostępne w sekretariatach Instytutów oraz w bibliotece Wydziału.  Mozliwe jest również pobranie przygotowanego obrazu płyty instalacyjnej do samodielnego nagrania, szczegóły przesłane będą wraz z kodami podczas procesu rejestracji.

Przy użyciu przesłanych kodów będzie możliwa instalacja i rejestracja programu STATISTICA tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na up.krakow.pl

2015-06-24 ZAPROSZENIE

 


2015-06-24 ZAPROSZENIE

W dniu 16 listopada 2015 roku w budynku Wydziału Pedagogicznego
przy ul. Ingardena 4 w Krakowie
odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tropy edukacyjne.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Katedra Pedagogiki Przedszkolnej
w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński.
Serdecznie zapraszamy!

2015-03-03 ZAPROSZENIE

 

Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją w Instytucie Bezpieczeństwa
i Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką
w Katowicach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Człowiek w świecie informacji pt. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka. Konferencja odbędzie się w dwóch ośrodkach akademickich: Kraków, 9 października 2015 / Katowice, 23 października 2015. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: http://konferencja-upkrakow.wix.com/kulturainformacyjna

2014-11-06 INFORMACJA

INFORMACJA DLA DOKTORÓW ZAINTERESOWANYCH PEŁNIENIEM FUNKCJI PROMOTORA POMOCNICZEGO

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN uruchomił podstronę na swojej domenie,  na której zamieszczane są autoprezentacje doktorów nauk pedagogicznych  zainteresowanych powołaniem ich na funkcję promotorów pomocniczych.


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony