aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

DLA PRACOWNIKÓW:

 
Ankieta dotyczącą wniosków grantowych
 

Wzór listy obecności studentów    wersja Microsoft Word

 
   Rekomendacje
   Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

 

 

DOKUMENTY DOTYCZACE EWALUACJI:

 

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych

Procedury przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla studentów I i II roku studiów 3 letnich oraz I roku studiów 2 letnich

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej  dla studentów III roku studiów 3-letnich oraz II roku studiów 2-letnich

  NOWY zatwierdzony przez Radę Wydziału Pedagogicznego w dniu 27.06.2017
  Kwestionariusz ankiety dla absolwenta studiów podyplomowych

 

DLA PROMOTORÓW I RECENZENTÓW

 

Opinia o/recenzja pracy licencjackiej

Opinia o/recenzja pracy magisterskiej

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 
  KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI NA DZIAłALNOŚĆ STATUTOWĄ

WNIOSEK

KOSZTORYS

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRACY BADAWCZEJ W 2015 roku
 
Złożone WNIOSKI_2015_-_nowe zadania
Złożone WNIOSKI_2015_- kontynuowane zadania
WZÓR - wykaz konferencji organizowanych w 2015 roku
WZÓR - wykaz publikacji za 2015 rok
 
 

 

MŁODZI NAUKOWCY

 

WNIOSEK

KOSZTORYS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRACY BADAWCZEJ W 2015 roku
 
Złożone WNIOSKI_2015_MŁODZI NAUKOWCY-zadania

 

INNE

INFORMACJA O REZERWACJI SAL -wersja testowa

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony