aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

PRZEWODY DOKTORSKIE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

 Dokumenty:

Uchwała Rady Wydziału w sprawie regulaminu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim - dla przewodów doktorskich wszczętych przed 30.09.2013 r


Uchwała Rady Wydziału w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu doktorskiego - dla przewodów wszczętych w okresie od 1.10.2013 r. do 30.09.2016 r.


 Uchwała w sprawie regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Pedagogicznym z dnia 27.09.2016 r.

 

Recenzje w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym:

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Pietrygi Szkarłat pt. Wiedza o zdrowiu i poczucie koherencji jako wyznaczniki zachowań zdrowotnych młodzieży studiującej - dr hab. Grażyna Gunia prof. nadzw. UP

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Pietrygi Szkarłat pt. Wiedza o zdrowiu i poczucie koherencji jako wyznaczniki zachowań zdrowotnych młodzieży studiującej - ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Marii Mróz pt. Metody i formy pracy nauczyciela w kreowaniu kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju -

- prof. dr hab. Jolanta Szempruch

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Marii Mróz pt. Metody i formy pracy nauczyciela w kreowaniu kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju -

- dr hab. Jan Łaszczyk prof. APS

 

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr Łukasza Tomczyka pt. Siły społeczne w procesie włączania cyfrowego osób starszych (na przykładzie projektu "Polska Cyfrowa Równych Szans")

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr Łukasza Tomczyka pt. Siły społeczne w procesie włączania cyfrowego osób starszych (na przykładzie projektu "Polska Cyfrowa Równych Szans")

 

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Sochy na temat: "Znaczenie technologii informacyjnej w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej"

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Sochy na temat: "Znaczenie technologii informacyjnej w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej"

 

Terminy obron:

Obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza Tomczyka

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamia, że dnia 26  września  2017  roku  (wtorek)
o  godz.  12.30, w    sali    106N    w    budynku    Uniwersytetu     Pedagogicznego   
przy ul. Ingardena 4 w Krakowie, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej 
mgr  Łukasza   Tomczyka  na temat:

Siły  społeczne  w procesie włączania cyfrowego osób  starszych
(na  przykładzie  projektu  „Polska  Cyfrowa   Równych  Szans”).

 

Promotor:        dr  hab.  prof.  UP  Zofia Szarota

Recenzenci:     prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

                       prof. UwB dr hab. Jerzy Halicki

 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UP
w Krakowie przy  ul . Podchorążych 2.

 

Nadane stopnie doktora:

Nadane stopnie doktora w roku 2016

Nadane stopnie doktora w roku 2015

Nadane stopnie doktora w roku 2014

Nadane stopnie doktora w roku 2013

Nadane stopnie doktora w roku 2012

Nadane stopnie doktora w roku 2011

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony