aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

 
Dziekan: dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
 
Prodziekani: dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP  
                       dr Jan Franczyk
Członkowie:
prof. dr hab. Adam Korzeniowski
prof. dr hab. Bożena Muchacka   
prof. dr hab. Milan Portik
prof. dr hab. Olga Wasiuta
prof. dr hab. Anna Żilova
prof. dr hab. Teresa Żebrowska
dr hab Olena Bykovska, prof. UP
dr hab. Tomasz Biedroń, prof. UP  
dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP
dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP  
dr hab. Katarzyna Dormus, prof UP
dr hab. Michał Głażewski, prof. UP
dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP  
PhDr. Sona Karikova Pd.D, prof UP
dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. UP  
dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP  
dr hab. Iveta Kovalcikova, prof UP
dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP
dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP
dr hab. Lydia Lehoczka, prof. UP
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP  
dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP  
dr hab. Adam Mikrut, prof. UP  
dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
dr hab. Katarzyna Parys, prof UP
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
dr hab Katarzyna Potyrała, prof UP
dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. UP
PhDr. Jiri Prokop Ph.D, prof. UP
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
dr hab Zofia Szarota, prof UP
dr hab. Jerzy Świeca, prof. UP
dr hab. Danuta Wolska
dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP  
dr hab. inż. Jolanta Zielińska, prof. UP  
 
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr Agnieszka Buczek
dr  Ewa Dyduch     
dr  Magdalena Grochowalska
dr  Stanisław Kowal
dr Marek Pietrzyk
dr Dominika Sozańska  
dr Beata Sufa
dr Olga Wyżga
 
Przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
mgr Barbara Barszcz-Przełożny
 
Przedstawiciele niebędący nauczycielami akademickimi
Katarzyna Komodzińska
Ph Dr. Elżbieta  Mach     
mgr inż. Joanna Starowicz
 
Przedstawiciele studentów
Patrycja Podsiadło
Lidia Świątek       
Helena Żurek    
Estera Weredyńska       
Wojciech Warczak    
Agnieszka Flasz       
Olha Dyakiv
Martyna Symula       
Olena Dyka       
Filip Mendroch       
Karol Styrcz       
Aleksandra Gryl
 
Przedstawiciele związków zawodowych
dr Rafał Abramciów KU NSZZ „Solidarność”   
dr Ryszard Ślęczka RZ ZNP

 

 

 

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału
w roku akademickim 2016/2017

27 września 2016

18 października 2016

15 listopada 2016

20 grudnia 2016

17 stycznia 2017

21 lutego 2017

21 marca 2017

25 kwietnia 2017

16 maja 2017

20 czerwca 2017

11 lipca 2017

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony