aktualności nauka studia   o wydziale dokumenty kontakt
        

 

 

Dziekan:

dr hab. Zofia Szarota, prof. UP

 

Prodziekani:

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP  

dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP  

 

Członkowie:

prof. dr hab. Olena Bykovska 

prof. dr hab. Adama Korzeniowski

prof. dr hab. Viktor Lechta      

prof. dr hab. Bożena Muchacka   

prof. dr hab. Milan Portik

prof. dr hab. Danuta Waloszek  

prof. dr hab. Anna Żilova

dr hab. Tomasz Biedroń, prof. UP  

dr hab. Jolanta Baran, prof UP

dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP  

dr hab. Michał Głażewski, prof UP

dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP  

dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. UP  

dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP  

dr hab. Joanna Konarska, prof. UP  

dr hab. Zygmunt Kowalczuk, prof UP

dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP  

dr hab. Lydia Lehoczka, prof UP

dr hab. Marek Kubiński, prof. UP  

dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP  

dr hab. Piotr Majewicz  

dr hab. Adam Mikrut, prof . UP  

dr hab. Lucjan Miś, prof. UP 

dr hab. inż Janusz Morbitzer, prof. UP  

dr hab. Krzysztof Mudyń, prof UP

dr hab. Norbert Pikuła, prof . UP

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP  

PhDr. Jiri Prokop PH.D, prof UP

dr hab. Andrzej Ryk, prof UP

ad. II st. Halina Sala-Wójcik, prof. UP    

dr hab. Adam Solak, prof. UP

dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP  

dr hab. inż. Jolanta Zielińska, prof. UP  

ad. II st. Teresa Żebrowska, prof. UP    

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr  Ewa Dyduch     

dr  Barbara Kurowska     

dr  Pelagia Szybka     

dr  Urszula Tokarska     

dr  Danuta Topa     

dr  Małgorzata Trojańska     

dr  Joanna Wnęk- Gozdek    

dr Ewa Żmijewska

 

Przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

mgr Barbara Barszcz-Przełożny

 

Przedstawiciele niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Elżbieta  Mach     

Halina Wróbel       

 

Przedstawiciele studentów

Natalia Baranowska     

Monika Brudniak       

Ewa Dębicka    

Bartłomiej Dziurżyński       

Krzysztofa Jasion       

Mariola Kinal       

Robert Marcinów       

Anna Podhorodecka       

Sabina Rabiej       

Patrycja Skupień       

Karol Styrcz       

Magdalena Ślęczkowska

Jakub Tomaszewski

 

Przedstawiciele związków zawodowych

dr Rafał Abramciów KU NSZZ „Solidarność”   

dr Ryszard Ślęczka RZ ZNP

 

 

 

 

 

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału
w roku akademickim 2013/2014

kolejna Rada Wydziału:

26 września - CZWARTEK, godzina 9:00 w sali senackiej

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony