aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

 
Dziekan: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 
Prodziekani: dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP  
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP  
Członkowie:
prof. dr hab. Adama Korzeniowski
prof. dr hab. Bożena Muchacka   
prof. dr hab. Milan Portik
prof. dr hab. Danuta Waloszek  
prof. dr hab. Olga Wasiuta
prof. dr hab. Anna Żilova
dr hab Olena Bykovska, prof. UP
dr hab. Tomasz Biedroń, prof. UP  
dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP
dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP  
dr hab. Michał Głażewski, prof. UP
dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP  
dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. UP  
dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP  
dr hab. Joanna Konarska, prof. UP  
dr hab. Zygmunt Kowalczuk, prof. UP
dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP
dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP
dr hab. Lydia Lehoczka, prof. UP
dr hab. Joanna Łukasik
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP  
dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP  
dr hab. Adam Mikrut, prof. UP  
dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
dr hab. Katarzyna Parys
dr hab Katarzyna Plutecka
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
PhDr. Jiri Prokop PH.D, prof. UP
dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. UP
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
dr hab. Jerzy Świeca, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP  
dr hab. inż. Jolanta Zielińska, prof. UP  
ad. II st. Teresa Żebrowska, prof. UP    
 
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr  Ewa Dyduch     
dr  Barbara Kurowska     
dr  Pelagia Szybka     
dr  Urszula Tokarska     
dr  Danuta Topa     
dr  Małgorzata Trojańska     
dr  Joanna Wnęk- Gozdek    
dr Ewa Żmijewska
 
Przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
mgr Barbara Barszcz-Przełożny
 
Przedstawiciele niebędący nauczycielami akademickimi
mgr Elżbieta  Mach     
Halina Wróbel       
 
Przedstawiciele studentów
Natalia Baranowska     
Monika Brudniak       
Ewa Dębicka    
Bartłomiej Dziurżyński       
Krzysztofa Jasion       
Mariola Kinal       
Robert Marcinów       
Anna Podhorodecka       
Sabina Rabiej       
Patrycja Skupień       
Karol Styrcz       
Magdalena Ślęczkowska
Jakub Tomaszewski
 
Przedstawiciele związków zawodowych
dr Rafał Abramciów KU NSZZ „Solidarność”   
dr Ryszard Ślęczka RZ ZNP

 

 

 

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału
w roku akademickim 2014/2015

25 września 2014

24 października 2014

21 listopada 2014

19 grudnia 2014

23 stycznia 2015

27 lutego 2014

20 marca 2015

24 kwietnia 2015

22 maja 2015

19 czerwca 2015

3 lipca 2015

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony