aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

 

Dziekan: dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

 

Prodziekani: dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP  

                       dr Jan Franczyk

Członkowie:

prof. dr hab. Adam Korzeniowski

prof. dr hab. Bożena Muchacka   

prof. dr hab. Milan Portik

prof. dr hab. Olga Wasiuta

prof. dr hab. Anna Żilova

prof. dr hab. Teresa Żebrowska

dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP

dr hab Olena Bykovska, prof. UP

dr hab. Tomasz Biedroń, prof. UP  

dr hab. Jolanta Baran, prof. UP

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP  

dr hab. Katarzyna Dormus, prof UP

dr hab. Małgorzata Duda, prof UP

dr hab. Michał Głażewski, prof. UP

dr hab Leszek Graniszewski, prof UP

dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP  

PhDr. Sona Karikova Pd.D, prof UP

dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP  

dr hab. Remigiusz Kijak

dr hab. Iveta Kovalcikova, prof UP

dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP

dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP

dr hab. Lydia Lehoczka, prof. UP

dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP  

dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP  

dr hab. Adam Mikrut, prof. UP  

dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP

dr hab. Katarzyna Parys, prof UP

dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

dr hab Katarzyna Potyrała, prof UP

PhDr. Jiri Prokop Ph.D, prof. UP

dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

dr hab Zofia Szarota, prof UP

dr hab. Jerzy Świeca, prof. UP

dr hab. Danuta Wolska

dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP  

dr hab. inż. Jolanta Zielińska, prof. UP  

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Agnieszka Buczek

dr  Ewa Dyduch     

dr  Magdalena Grochowalska

dr  Stanisław Kowal

dr Marek Pietrzyk

dr Dominika Sozańska  

dr Beata Sufa

dr Olga Wyżga

 

Przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:

mgr Barbara Barszcz-Przełożny

 

Przedstawiciele niebędący nauczycielami akademickimi:

Katarzyna Komodzińska

Ph Dr. Elżbieta  Mach     

mgr inż. Joanna Starowicz

 

Przedstawiciele studentów:

Patrycja Podsiadło

Lidia Świątek       

Helena Żurek    

Estera Weredyńska       

Wojciech Warczak    

Agnieszka Flasz       

Olha Dyakiv

Martyna Symula       

Olena Dyka       

Filip Mendroch       

Karol Styrcz       

Aleksandra Gryl

 

Przedstawiciele związków zawodowych:

dr Rafał Abramciów KU NSZZ „Solidarność”   

dr Ryszard Ślęczka RZ ZNP

 

 

 

 

 

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału
w roku akademickim 2016/2017

27 września 2016

18 października 2016

15 listopada 2016

20 grudnia 2016

17 stycznia 2017

21 lutego 2017

21 marca 2017

25 kwietnia 2017

16 maja 2017

13 czerwca 2017

11 lipca 2017

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony