aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

STUDIA PODYPLOMOWE


 • Pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
 • Socjoterapia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza M. Montessori
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Biegły sądowy w zakresie diagnozowania rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony