dr Ryszard Ślęczka – redaktor

CZASOPISMA WYDAWANE NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM

l.p.

Tytuł

Redaktor naczelny

ISSN; DOI

Punktacja

Strona www

1.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Bożena Muchacka

ISSN 2353-7140

6

 

PPiS

 

2.

Labor et Educatio

Norbert Pikuła

ISBN 978-83-88930-65-2

6

 

labor

 

3.

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – przewodniczący

dr Ryszard Ślęczka - sekretarz

prof. dr hab. Stanisław Palka - członek

ISSN 0079-3418

6

 

RNP

 

4.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,

Studia Psychologica

Joanna Kossewska– redaktor

Karolina Pietras - sekretarz

ISBN 2084 5596

6

 

SPsych

 

5

Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – redaktor naczelny

dr Ryszard Ślęczka – redaktor

dr Anna Włoch – sekretarz

ISBN 978-83-935373-0-3

5

 

BWMP

 

6.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,

 Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia

Katarzyna Potyrała

ISSN 2083-7267

4

 

Sbiolog

 

7.

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej 

Katarzyna Plutecka

ISSN 2300-6463

4

 

8.

EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej

Zofia Szarota

ISBN 978-83-941568-3-1
ISSN 2450-0232

3

 

 

9.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,

Studia de Securitate et Educatione Civili

Tomasz Biedroń

ISSN 2082-0917

3

10.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,

Studia Paedagogica

Jolanta Zielińska,

Katarzyna Plutecka

ISSN 2299-2103

3

 

11.

Debata Edukacyjna

Barbara Kędzierska

ISNN 1895-2763

0

 

Debata