aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

 

Aktualności

2017-12-12

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 grudnia 2017 roku
Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP ogłasza godziny dziekańskie od 11:00 do 13:00 

2017-12-11

 

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, naszym Pracownikom, Studentom, Absolwentom i wszystkim Przyjaciołom naszej Uczelni, w imieniu Kolegium Dziekańskiego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Aby w Państwa domach nie zabrakło ciepła, przyjaźni, życzliwości, wzajemnego zrozumienia i rodzinnej atmosfery. Niech ten wyjątkowy świąteczny czas, będzie pełen magii,
spokoju i nadziei, a Nowy Rok upłynie w zdrowiu, szczęściu oraz wszelkiej pomyślności.


życzy 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

Jednocześnie pragnę serdecznie zaprosić wszystkich Pracowników Wydziału
na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r.
o godzinie 11.30 w sali numer 101 N w budynku Wydziału Pedagogicznego UP
w Krakowie przy ul. Ingardena 4. 

 

                        

2017-12-11

Student dla Seniora

 

W dniu 2 grudnia 2017 roku w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się pierwsze spotkanie Student dla Seniora, zorganizowane przez Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów.

Celem wydarzenia była międzypokoleniowa integracja studentów z osobami starszymi, wykorzystanie potencjału Kół Naukowych, zwiększenie wiedzy praktycznej seniorów, zachęcenie najstarszych członków społeczności do zaangażowania się w działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

Więcej: www.ipsoc.up.krakow.pl/

2017-11-28

W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego nt. możliwości aplikowania w grantach krajowych i międzynarodowych. Zostało ono zorganizowane przez Wydziałową Komisję ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia. Spotkanie rozpoczęła Pani Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP, która podkreśliła ważkość pozyskiwania funduszy na badania naukowe. Uczestnictwo w grantach jest istotnym elementem rozwoju naukowego, daje szansę na budowanie zespołów badawczych a efektem prowadzonych badań mogą być publikacje w wysokopunktowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. W spotkaniu uczestniczył również Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP. Podczas spotkania pracownicy: Biura Nauki - Pan Jan Kałużny (Kierownik Biura), Pani Alicja Król, Pani Daniela Pogorzelska oraz Pani Paulina Karteczka, Biura Współpracy Międzynarodowej - Pani Paulina Bury i Pan Łukasz Pieczonka oraz Biura Rozwoju – Pani Katarzyna Reikowska (Kierownik Biura) przekazali najistotniejsze informacje dotyczące możliwości aplikowania do grantów naukowych dedykowanych naukom społecznym, grantów edukacyjnych, grantów dedykowanych międzynarodowym stażom naukowym itp. Podczas spotkania pracownicy uzyskali również informacje jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programie Horyzont 2020.
Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.


2017-11-21


Wydziałowa Komisja ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia serdecznie zaprasza Pracowników Wydziału Pedagogicznego na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania w grantach krajowych i międzynarodowych.

 

Termin spotkania:

23 listopada 2017 r.

Godz. 9.00-12.00

 

Miejsce

Budynek Wydziału Pedagogicznego

ul. Ingardena 4

sala 401N

2017-11-17

Rocznik naukowy Labor et Educatio z wyższym Index Copernicus Value

Czasopismo Labor et Educatio redagowane w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej – w ocenie Indeks Copernicus International Journals Master List uzyskało wynik 91.01. Redaktorem naczelnym 
Labor et Educatio jest dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP, sekretarzem mgr Katarzyna Białożyt oraz dr Krzysztof Chaczko. Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowe pedagogiki, rynku pracy i polityki społecznej. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.
Pierwszy numer ukazał się w 2013 r.

journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3529

2017-11-17

Legia Akademicka UP – koniec rekrutacji

Na Uniwersytecie Pedagogicznym zakończono rekrutację ochotników na szkolenie wojskowe studentów w ramach Legii Akademickiej. Zgłosiło się ponad 300 chętnych,
co daje nam najlepszy wynik w Małopolsce i jeden z najlepszych w kraju. Są to przede wszystkim studenci naszej uczelni, choć nie zabrakło również przedstawicieli innych krakowskich szkół wyższych. W trakcie kursu teoretycznego realizowanego na UP, odbędą oni zajęcia z zakresu m.in. regulaminów, kształcenia obywatelskiego, dyscypliny wojskowej, podstaw taktyki i szkolenia strzeleckiego. Po zaliczeniu części teoretycznej ochotnicy będą mogli zostać powołani na praktyczne szkolenie prowadzone w wakacje w wybranych centrach szkoleniowych i jednostkach wojskowych. Szkolenie to umożliwi im zdobycie stopni szeregowego lub podoficera rezerwy.

Szczegóły: www.facebook.com/LegiaAkademickaUP

2017-11-13

                                

 

                               PANEL EKSPERCKI:

„Gotowi – nie gotowi. Chętni – nie chętni. Świadomi - nie świadomi."


W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a w nim Tygodnia Ekonomii Społecznej, organizatorzy, m.in. Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy serdecznie zapraszają na panel ekspercki: „Gotowi – nie gotowi. Chętni – nie chętni. Świadomi - nie świadomi.",który odbędzie się w czwartek dnia 16 listopada 2017 roku w Auli 401N na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Romana Ingardena 4.

 W załączeniu szczegóły panelu eksperckiego:

pobierz

 

2017-11-07


Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2017 roku
Dziekanat Wydziału Pedagogicznego będzie nieczynny.


2017-11-03

                                      


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony